Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy phát điện động cơ nổ

CẤU TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG MÁY PHÁT ĐIỆN
Chúc các Bạn phát triển hơn.

Máy phát điện là thiết bị hữu ích cung cấp điện trong lúc thiếu điện, ngăn chặn sự gián đoạn hoạt động hàng ngày hoặc gián đoạn hoạt động kinh doanh. Cấu tạo và hoạt động chung của máy phát điện sẽ được nêu ra trong bài.
I.Các thành phần chính của một máy phát điện
img13297920990012[1]
Các thành phần chính của một máy phát điện ( hình trên ) Continue reading

Advertisements